Фамилната хиперхолестеролемия засяга 1 на всеки 250 граждани!

Ако имате фамилна хиперхолестеролемия, съществува 50% вероятност децата ви да я наследят!

90% от засегнатите граждани все още не са диагностицирани!

Диагностика на хетерозиготна фамилна хиперхолестеролемия (HeFH)

Тази уебстраница е създадена за да подпомогне българската медицинска общност и българските пациенти в усилията им за навременна и правилна диагностика на хетерозиготна фамилна хиперхолестеролемия (HeFH). Критериите за оценка са взаимствани от Клиничните критерии на Dutch Lipid Network.

Таблицата се състои от две части - "Критерии" и "Коригиращ фактор". В частта "Критерии" изберете внимателно верните бутони. Втората част съдържа лист от медикаменти и дози, които са елемент от липидомодулираща терапия. Този лист става видим когато изберете бутон "Да" като отговор на въпроса: "6. На пациента се прилага липидомодулираща терапия ?" Ако пациентът приема един от изброените в таблицата медикаменти, изберете бутонът на съответния медикамент и доза - програмата ще изчисли и покаже сбор от точки, базиран на стойността на LDL-C преди началото на лечението. Резултатът е видим във финалния документ.

След попълване на полетата с данни и изборът на коректните бутони, бутонът ОК в дъното на страницата ще се активира. При щракването му ще генерирате pdf файл, който (1) може да бъде разпечатан, за да се предостави на пациента, и/или (2) съхранен в съответен професионален информационен архив. Във файла са описани вероятните диагнози, свързани със сбора точки, който ще се получи след посочване на коректните отговори: Сигурна хетерозиготна фамилна хиперхолестеролемия /HeFH/, Вероятна хетерозиготна фамилна хиперхолестеролемия /HeFH/, Възможна хетерозиготна фамилна хиперхолестеролемия /HeFH/.

 

Критерии Точки  
1. Семейна анамнеза:
Пациентът има роднина от първа степен с известно преждевременно (<55 години, мъже; <60 години, жени) сърдечно-съдово заболяване (ССЗ) 1
Пациентът има роднина от първа степен с известни нива на LDL-холестерола над 95-пресентил според възраст и пол за страната 1
Пациентът има дете/деца <18 – годишна възраст с нива на LDL-холестерола над 95-пресентил според възраст и пол за страната 2
Пациентът има роднина от първа степен със сухожилни ксантоми и/или корнеален аркус 2
2. Клинична анамнеза: пациентът има преждевременна:
Коронарна артериална болест 2
Мозъчно-съдова или периферна артериална болест 1
3. Физикален преглед на пациента
Сухожилна ксантома 6
Аркус корнеалис при пациент > 45-годишна възраст 4
4. Нива на LDL-C в кръвта на пациента, mmol/l
=> 8.5 8
6.5 - 8.4 5
5.0 - 6.4 3
4.0 - 4.9 1
5. ДНК анализ, показващ функционална мутация в LDLR или друг HeFH - свързан ген 8
6. На пациента се прилага липидомодулираща терапия ?
1. Ezetimibe 10 mg1.23
2. Pravastatin 10 mg1.25
3. Pravastatin 20 mg1.32
4. Pravastatin 40 mg1.64
5. Simvastatin 5 mg1.30
6. Simvastatin 10 mg1.37
7. Simvastatin 20 mg1.47
8. Simvastatin 40 mg1.59
9. Simvastatin 60 mg1.67
10. Simvastatin 80 mg1.72
11. Atorvastatin 10 mg1.59
12. Atorvastatin 20 mg1.75
13. Atorvastatin 40 mg1.96
14. Atorvastatin 80 mg1.22
15. Rosuvastatin 5 mg1.61
16. Rosuvastatin 10 mg1.75
17. Rosuvastatin 20 mg1.92
18. Rosuvastatin 40 mg2.13
19. Rosuvastatin 80 mg2.38
20. Fluvastatin 20 mg1.27
21. Fluvastatin 40 mg1.37
22. Fluvastatin 80 mg1.49